Advisering bij het beheer van de cashflow

  • Analyse van de cashflow zowel op korte-, middellange- en lange termijn
  • Advisering bij een eventueel benodigde bankfinanciering, lease of een financieringsvorm zoals crowdfunding of private financiering
  • Ondersteuning bij de gesprekken met de financierders